Nieuw Seizoen

Eind augustus is de damclub DCH weer begonnen aan een nieuw seizoen. Omdat het vorige seizoen abrupt werd afgebroken door het corona virus is niet alleen de competitie van DCH niet uitgespeeld , maar werden alle toernooien in het voorjaar zoals beker wedstrijden en sneldammen afgelast. Ook de afsluiting van ons eigen dam seizoen en de ledenvergadering werden niet gehouden. Vandaar dat we nu met een ledenvergadering zijn begonnen. Het een en ander werd even bij gepraat nadat we elkaar op de club een half jaar niet hadden gezien. Hierna werd de agenda punt voor punt doorgenomen en kwamen geen onvolkomenheden tegen.  Wat nog niet vast staat is in hoeverre DCH gaat en kan meespelen in de provinciale competitie, omdat de Gelderse dambond op woensdag 16 september in Hengelo Gld hun ledenvergadering houd. En of dat deze competitie wordt gespeeld is afwachten in verband de ruimtes die nodig zijn om corona veilig te kunnen dammen.  De KNDB heeft met het NOC en NSF daarvoor protocollen opgesteld.

Wat wel vast staat is dat de clubavonden van DCH in september weer zijn begonnen bij club lokaal “Ons Huis”, Beukenlaan in Hengelo Gld.

En er zullen weer een aantal spelers van DCH deel nemen in de Nationale Competitie. die begint op zaterdag 19 september.  Arnoud de Greef, Jaap Vos, Klaas Veldstra, Theo Ortsen en Harry Vos bij DIOS Achterhoek gevestigd in Beltrum en Jaap de Vries en Rodier Evers bij DUO in Doetinchem.